กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว175,090.45103,653.0040.8 %5.06,486.527,449.34-14.8 %0.0
รวม 175,090 103,653 40.80 % 6,487 7,449 -14.84 %