สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์139,321.36112,800.0019.0 %5.07,552.722,398.9868.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,684.5812,750.006.8 %3.04,373.681,258.0671.2 %5.0
รวม 157,042 130,228 17.07 % 12,478 3,999 67.95 %