กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ176,706.19169,200.004.2 %2.08,018.591,739.3678.3 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,089.812,769.0075.0 %5.0655.20499.9423.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,120.882,852.508.6 %4.0778.59734.335.7 %2.5
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,164.314,645.81-46.8 %0.08,121.33109.2598.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,037.201,582.0047.9 %5.0512.56465.669.2 %4.5
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,292.961,980.2080.8 %5.0783.2695.2487.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,158.74979.6076.4 %5.01,169.40352.2869.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,847.083,681.004.3 %2.0897.70510.7643.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,245.011,789.0044.9 %5.0710.38300.6057.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,242.544,771.00-47.1 %0.0398.15349.7212.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,254.731,769.4045.6 %5.0473.40659.05-39.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,218.442,344.0027.2 %5.0587.51458.8521.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,465.333,595.0044.4 %5.0711.13303.7157.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,276.482,480.0024.3 %5.0635.50398.3737.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,891.872,805.003.0 %1.5659.00675.89-2.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,073.526,851.00-122.9 %0.0744.73251.7566.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,458.862,104.0052.8 %5.0944.09482.2548.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,248.572,669.0037.2 %5.0749.79339.3454.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,106.972,795.0010.0 %5.0700.59302.9656.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,003.495,292.01-427.4 %0.01,104.61393.3564.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,447.523,149.708.6 %4.0915.53832.009.1 %4.5
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,770.21998.5064.0 %5.0429.67600.81-39.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,945.102,329.0020.9 %5.0517.62437.6415.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,082.244,989.00-61.9 %0.0433.85154.2564.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,963.85930.0068.6 %5.0868.12842.782.9 %1.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,873.661,149.0060.0 %5.0722.96610.9315.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,951.817,512.00-154.5 %0.0685.19419.8038.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,272.703,555.00-8.6 %0.0675.37456.2332.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,689.541,560.0042.0 %5.0441.41448.05-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,685.454,037.01-9.5 %0.0752.88286.0062.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,072.171,934.0076.0 %5.0825.40673.0018.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,683.152,440.0033.8 %5.0648.75369.0043.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,009.981,730.0056.9 %5.0548.54516.325.9 %2.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,121.573,129.2224.1 %5.0782.30295.4562.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,601.894,084.0011.3 %5.0616.01424.4731.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,966.201,965.0033.8 %5.0405.64273.8232.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,309.672,670.1019.3 %5.02,399.46472.0380.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,188.674,037.00-26.6 %0.0746.96381.9548.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร906.061,397.00-54.2 %0.0731.13269.8763.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์921.594,688.54-408.7 %0.0486.55570.72-17.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,490.055,407.8367.2 %5.0837.22814.002.8 %1.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,091.662,568.0016.9 %5.0597.15380.0036.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,610.262,098.0041.9 %5.01,070.09475.0055.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,033.894,944.29-63.0 %0.0555.25224.8759.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,645.602,800.0023.2 %5.01,027.84598.5041.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,971.053,919.14-31.9 %0.0775.68370.9352.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,151.573,278.4846.7 %5.02,068.661,151.4044.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,754.575,539.9428.6 %5.02,688.793,880.32-44.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,969.741,268.0068.1 %5.0996.32636.1036.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,878.813,523.519.2 %4.51,101.17491.8855.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,469.50836.0075.9 %5.0901.81189.9978.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,597.992,449.00-53.3 %0.0590.13545.307.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,057.912,896.705.3 %2.5549.08339.4538.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,112.972,006.7035.5 %5.0800.04252.4068.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่76,621.481,835.0097.6 %5.030,754.25491.0098.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,516.431,052.0076.7 %5.01,825.511,068.1041.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,295.42462.9986.0 %5.0469.80617.22-31.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,233.901,812.0044.0 %5.01,342.58716.9246.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,368.432,955.0012.3 %5.0734.47227.9869.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,599.39754.0079.1 %5.0491.46609.07-23.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,756.229,056.0034.2 %5.01,922.11307.0584.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,157.1124,709.821.8 %0.51,465.13847.7342.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,513.509,709.4528.1 %5.01,634.30442.5072.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,293.5317,080.00-4.8 %0.0897.15298.6666.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,170.667,248.0055.2 %5.03,327.18552.9083.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,484.7623,210.64-102.1 %0.01,910.17580.0369.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,041.198,676.52-23.2 %0.02,566.86615.4276.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,993.709,681.9946.2 %5.03,041.86587.8780.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,465.167,286.0058.3 %5.02,674.57666.6675.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,608.327,267.9015.6 %5.03,529.79383.6289.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,133.4615,698.6325.7 %5.01,426.88611.6957.1 %5.0
รวม 652,286 476,230 26.99 % 118,562 38,619 67.43 %