กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว86,344.6654,288.0037.1 %5.05,376.561,247.1276.8 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี155,025.3122,087.0085.8 %5.03,955.55904.0077.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,025.336,995.960.4 %0.52,869.011,192.5658.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน22,957.3913,441.6841.4 %5.02,274.57738.3667.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี29,618.9615,199.0048.7 %5.01,112.93276.5675.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ15,780.8310,174.5235.5 %5.02,618.75737.2071.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา12,613.6711,069.9012.2 %5.02,614.02833.4568.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง54,909.4015,515.5771.7 %5.02,926.541,706.1441.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,102.0913,083.06-61.5 %0.02,418.52658.0072.8 %5.0
รวม 392,378 161,855 58.75 % 26,166 8,293 68.31 %