กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์92,583.5840,615.0056.1 %5.05,451.60987.6881.9 %5.0
รวม 92,584 40,615 56.13 % 5,452 988 81.88 %