กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง369,587.75396,654.00-7.3 %0.012,474.095,920.7752.5 %5.0
รวม 369,588 396,654 -7.32 % 12,474 5,921 52.54 %