กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน210,489.83190,276.009.6 %4.510,010.283,992.7360.1 %5.0
รวม 210,490 190,276 9.60 % 10,010 3,993 60.11 %