กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร144,537.4880,000.0044.7 %5.05,345.291,372.2774.3 %5.0
รวม 144,537 80,000 44.65 % 5,345 1,372 74.33 %