กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร179,151.00192,831.00-7.6 %0.08,021.722,175.9072.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,900.352,682.00-41.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,526.08773.0049.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3786.87504.0035.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 183,364 196,790 -7.32 % 8,022 2,176 72.87 %