กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ203,014.5033,044.3083.7 %5.05,092.03702.0286.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี50,276.9518,400.0063.4 %5.02,481.33278.1588.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์16,620.715,369.4067.7 %5.02,425.90609.3274.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง25,245.746,484.9974.3 %5.02,790.17517.4481.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค63,862.1930,282.0052.6 %5.01,858.93547.4870.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น15,973.522,796.0082.5 %5.02,472.12480.4780.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม84,877.989,920.0088.3 %5.03,100.67466.4085.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี50,194.787,298.0085.5 %5.01,880.43387.5479.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา16,813.094,773.0071.6 %5.03,010.44856.0571.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา14,682.3110,561.1628.1 %5.01,693.31338.4380.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)76,328.156,528.0091.4 %5.04,258.97211.7695.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี39,512.2215,364.6661.1 %5.02,420.08936.7761.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต63,511.747,187.0088.7 %5.01,575.47350.8977.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 46,064.8916,898.0063.3 %5.02,157.42500.5376.8 %5.0
รวม 766,866 174,907 77.19 % 37,217 7,183 80.70 %