กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,703.8572,495.0044.1 %5.05,764.261,524.5873.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,796.706,450.00-130.6 %0.0922.42315.0365.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบ2,118.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.83ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี852.263,053.00-258.2 %0.03,000.41744.1775.2 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์978.823,412.50-248.6 %0.01,811.10531.8970.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,410.952,093.30-48.4 %0.02,017.09588.4570.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,137.093,264.00-187.0 %0.02,258.01447.0080.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,102.461,802.00-63.5 %0.01,726.40651.3762.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,172.733,027.00-158.1 %0.01,595.59864.3745.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,196.494,267.00-256.6 %0.01,844.08854.0553.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท981.481,536.30-56.5 %0.01,095.53454.2058.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,414.503,205.60-126.6 %0.02,444.36529.7278.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,093.431,051.803.8 %1.51,688.22529.4768.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย2,546.962,640.00-3.7 %0.02,543.63956.3562.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,084.472,809.00-34.8 %0.03,149.07689.5278.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,223.801,326.00-8.4 %0.01,534.48432.7071.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด629.141,351.80-114.9 %0.01,155.31104.0791.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,196.221,813.00-51.6 %0.02,765.41464.5483.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,009.671,424.00-41.0 %0.51,047.10302.2271.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมไม่ครบ1,607.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ411.85ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ1,136.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.35ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบ2,980.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ407.55ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช978.112,543.00-160.0 %0.02,158.22356.0283.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,158.563,186.00-175.0 %0.02,154.68702.8267.4 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี904.372,757.00-204.9 %0.0659.37380.5642.3 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,418.293,625.51-155.6 %0.01,472.13345.7776.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,220.822,844.78-133.0 %0.02,326.54630.5272.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,070.882,248.00-109.9 %0.01,435.36506.4964.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,380.981,460.00-5.7 %0.02,210.60379.0582.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,093.012,138.40-95.6 %0.01,165.61424.7763.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์836.37900.00-7.6 %0.01,730.94528.7469.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,030.752,988.00-189.9 %0.01,509.98954.5336.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี919.643,016.50-228.0 %0.0974.07734.1624.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,106.611,192.48-7.8 %0.01,291.38315.3375.6 %0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบ2,649.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.47ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ3,105.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ444.73ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,103.283,259.00-195.4 %0.01,288.92576.7255.3 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร877.272,177.00-148.2 %0.01,476.71347.4476.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก964.632,311.00-139.6 %0.02,249.15840.7562.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,304.703,097.00-137.4 %0.01,723.25281.4883.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์781.751,899.10-142.9 %0.02,424.46368.7784.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,098.922,291.85-108.6 %0.01,764.53396.6877.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,225.093,418.40-179.0 %0.0541.66382.0629.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,055.162,387.50-126.3 %0.01,587.48344.8878.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร831.275,749.00-591.6 %0.01,437.04554.9161.4 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน885.66783.0011.6 %5.02,427.81525.3578.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร987.931,267.50-28.3 %0.01,413.79255.3281.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,264.581,056.3916.5 %5.01,475.07248.1483.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,173.331,585.00-35.1 %0.02,088.97156.7292.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง951.525.3099.4 %5.01,262.19358.9271.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,004.373,162.40-214.9 %0.01,301.99521.5559.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี20.974,674.00-22,189.0 %0.01,660.86362.5978.2 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,208.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ309.49ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,214.183,980.00-227.8 %0.02,423.98639.4473.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,462.952,578.00-76.2 %0.01,492.29363.0075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย846.112,159.32-155.2 %0.02,308.07612.4773.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,558.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.20ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,139.051,768.50-55.3 %0.02,122.01507.1576.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,633.382,215.34-35.6 %0.01,899.79602.4068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,462.343,193.80-118.4 %0.01,104.34712.1135.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,909.624,766.00-149.6 %0.0840.78408.7151.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม875.352,446.50-179.5 %0.0467.32406.5513.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร9,048.444,341.0052.0 %5.0763.80376.1050.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วไม่ครบ2,240.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ960.28ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,421.672,510.00-76.6 %0.01,315.90684.0048.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,055.212,376.60-125.2 %0.0651.54317.6051.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย922.662,288.00-148.0 %0.01,765.48297.9983.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ9.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ768.85ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,219.323,402.89-179.1 %0.02,464.17555.9377.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,319.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.59ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,243.784,373.76-251.7 %0.01,207.96430.7364.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ3,040.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ359.06ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,117.141,631.10-46.0 %0.0821.03591.8027.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ999.441,880.10-88.1 %0.01,234.44511.9158.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี934.533,663.28-292.0 %0.02,339.67647.7272.3 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์750.093,110.50-314.7 %0.01,980.871,428.9827.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี785.401,556.46-98.2 %0.01,862.41580.6468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ941.29ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,451.595,769.02-67.1 %0.02,094.03550.7873.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,485.028,372.16-236.9 %0.02,744.88688.9974.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,511.0818,754.00-62.9 %0.01,524.39756.6250.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,296.087,511.00-227.1 %0.01,869.35671.9064.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,340.4310,229.01-337.1 %0.02,455.91811.8966.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,305.434,507.00-4.7 %0.02,501.83436.5982.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,899.114,414.00-132.4 %0.01,237.43226.2681.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,127.898,400.00-103.5 %0.0722.64433.6140.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,283.9318,607.60-466.6 %0.01,222.82516.9957.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,591.619,951.34-51.0 %0.01,094.611,000.968.6 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,140.426,301.21-52.2 %0.01,533.95737.8251.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,523.768,029.29-23.1 %0.03,249.39590.0581.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,338.4415,228.00-140.2 %0.01,967.37694.1564.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,058.0211,914.00-7.7 %0.0861.36872.52-1.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,822.236,669.00-74.5 %0.03,141.04827.5873.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,095.4111,004.99-55.1 %0.52,298.17947.8658.8 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,840.039,633.63-99.0 %0.01,293.081,153.9210.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,462.624,939.00-42.6 %0.01,532.62858.8044.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,524.2212,076.32-41.7 %0.02,469.18779.5168.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,293.117,385.00-39.5 %0.0964.59287.1370.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,017.5114,375.98-79.3 %0.03,336.51602.1482.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,194.3714,945.06-33.5 %0.02,137.001,035.1651.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,149.7126,352.00-116.9 %0.01,122.29244.7678.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,622.5210,259.00-19.0 %0.01,695.47681.5059.8 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,935.9714,227.67-30.1 %0.02,585.74905.4865.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,838.9630,886.39-123.2 %0.01,504.69853.7543.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,050.8619,583.00-22.0 %0.01,094.79498.3054.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,610.4742,155.00-170.0 %0.01,080.70330.9769.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,565.7617,473.22-65.4 %0.01,350.52789.3241.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,797.9612,273.97-582.7 %0.0621.54757.57-21.9 %0.0
รวม 399,943 579,467 0.00 % 147,149 3,587,199 0.00 %