กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์128,639.05109,076.0015.2 %5.06,283.291,725.0072.5 %5.0
รวม 128,639 109,076 15.21 % 6,283 1,725 72.55 %