สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี680,716.88457,062.0032.9 %5.07,702.80853.0488.9 %5.0
รวม 680,717 457,062 32.86 % 7,703 853 88.93 %