กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า133,185.3396,833.0027.3 %5.07,931.042,445.0069.2 %5.0
รวม 133,185 96,833 27.29 % 7,931 2,445 69.17 %