กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 521,788.72458,066.0012.2 %5.010,476.156,376.7839.1 %5.0
รวม 521,789 458,066 12.21 % 10,476 6,377 39.13 %