กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน113,212.66149,568.00-32.1 %0.05,851.81189.6396.8 %5.0
รวม 113,213 149,568 -32.11 % 5,852 190 96.76 %