กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง523,245.41501,680.004.1 %2.016,254.238,163.2049.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,558.9318,163.00-24.8 %0.03,625.891,847.7549.0 %5.0
รวม 537,804 519,843 3.34 % 19,880 10,011 49.64 %