กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท292,364.41244,886.0016.2 %5.09,266.132,582.4672.1 %5.0
รวม 292,364 244,886 16.24 % 9,266 2,582 72.13 %