กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์489,772.97271,109.0044.6 %5.06,477.14774.4088.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย289,442.00267,000.007.8 %3.51,313.411,252.464.6 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,051.262,438.0073.1 %5.032.9750.35-52.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย297,560.91276,000.007.2 %3.51,642.20194.3488.2 %5.0
สำนักข่าว18,700.6755,000.00-194.1 %0.05,575.521,284.1677.0 %5.0
รวม 1,104,528 871,547 21.09 % 15,041 3,556 76.36 %