กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ208,927.27152,977.8826.8 %5.07,277.57641.9391.2 %5.0
รวม 208,927 152,978 26.78 % 7,278 642 91.18 %