กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 235,214.70182,800.0022.3 %5.09,306.783,751.8459.7 %5.0
รวม 235,215 182,800 22.28 % 9,307 3,752 59.69 %