กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 125,366.14121,333.003.2 %1.55,367.18133.6897.5 %5.0
รวม 125,366 121,333 3.22 % 5,367 134 97.51 %