กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 409,853.47253,666.0038.1 %5.05,523.51416.2592.5 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,858.53734.0060.5 %5.049.0875.44-53.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,815.92864.0052.4 %5.082.9339.9951.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,823.57446.0075.5 %5.093.912.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,005.04970.0067.7 %5.065.9559.789.4 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,993.16599.0069.9 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,246.77384.0069.2 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,808.651,662.008.1 %4.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,744.151.00100.0 %5.031.5930.005.0 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,776.96782.0056.0 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,193.315,333.29-67.0 %0.052.8850.744.0 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,416.68486.0085.8 %5.068.0645.6832.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,739.39809.0053.5 %5.050.09142.96-185.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,218.37255.8088.5 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,916.79931.0051.4 %5.034.6372.92-110.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,781.11669.2062.4 %5.038.4595.95-149.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,901.64538.0071.7 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,760.55411.0076.7 %5.043.2770.42-62.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,777.481,257.0029.3 %5.053.7945.9614.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,570.971.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,842.797,139.00-151.1 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,608.931,364.0015.2 %5.048.7436.8024.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,170.44695.0068.0 %5.055.7647.8514.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,752.97882.0049.7 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,839.27469.0074.5 %5.053.7275.20-40.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,796.73878.0051.1 %5.053.877.8085.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,147.131.0099.9 %5.054.30106.02-95.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,748.51224.0087.2 %5.046.1485.31-84.9 %0.0
รวม 464,109 282,451 39.14 % 6,916 1,594 76.96 %