กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ100,558.6729,609.0070.6 %5.05,285.8875.3698.6 %5.0
รวม 100,559 29,609 70.56 % 5,286 75 98.57 %