สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน105,570.7253,000.0049.8 %5.04,979.4776.9398.5 %5.0
รวม 105,571 53,000 49.80 % 4,979 77 98.46 %