สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์195,116.91104,544.3946.4 %5.05,511.00723.9586.9 %5.0
รวม 195,117 104,544 46.42 % 5,511 724 86.86 %