กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ225,057.77175,626.7522.0 %5.08,318.75290.1496.5 %5.0
รวม 225,058 175,627 21.96 % 8,319 290 96.51 %