กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน189,219.19168,209.7811.1 %5.06,861.726,172.2010.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,724.646,264.0046.6 %5.01,720.45118.7593.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,923.445,497.9944.6 %5.0811.19202.3575.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,377.122,712.2119.7 %5.0987.3460.8093.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,608.724,900.0035.6 %5.01,513.24484.6868.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,884.30672.0076.7 %5.0681.63214.7268.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,168.691,202.4262.1 %5.0516.17164.0068.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,664.78456.0082.9 %5.0456.8254.1588.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,744.68993.3863.8 %5.0362.46366.03-1.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี4,186.912,158.0048.5 %5.0660.65139.3778.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท3,213.341,251.0061.1 %5.0366.46185.4049.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,708.32861.0092.0 %5.0691.1498.8185.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,601.00796.2669.4 %5.0995.85707.1329.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,809.061.00100.0 %5.0729.8149.4093.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,325.201,735.0047.8 %5.0699.5657.0191.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,076.79505.0083.6 %5.0591.63302.9248.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร3,139.27854.0072.8 %5.0707.0595.6686.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,959.64925.2068.7 %5.0751.67134.7482.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,724.82575.0078.9 %5.0719.44211.8570.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,893.97642.0077.8 %5.0711.3457.6591.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,672.771,494.6044.1 %5.0861.98164.0781.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,836.70454.0088.2 %5.01,008.0761.6093.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,821.14889.0068.5 %5.0587.11233.0060.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,742.75408.0085.1 %5.0487.4658.9887.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,954.281,246.0057.8 %5.0685.7851.0192.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่3,019.171,166.0061.4 %5.0570.1961.7589.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,059.601,293.3057.7 %5.0561.39190.7066.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,568.34808.0077.4 %5.0618.2288.1885.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่3,077.89630.0079.5 %5.0825.03147.7582.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก8,016.032,211.6772.4 %5.0416.9066.7984.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,943.051,137.0061.4 %5.0434.8857.7786.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,211.981,213.0062.2 %5.0596.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,655.89742.0072.1 %5.0757.88182.4075.9 %5.0
รวม 319,816 214,904 32.80 % 29,947 11,243 62.46 %