กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 153,790.4891,730.2940.4 %5.05,607.93293.4194.8 %5.0
รวม 153,790 91,730 40.35 % 5,608 293 94.77 %