กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า240,537.59209,220.2513.0 %5.06,749.16533.6192.1 %5.0
รวม 240,538 209,220 13.02 % 6,749 534 92.09 %