สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย311,839.88239,491.0023.2 %5.012,414.681,388.0588.8 %5.0
รวม 311,840 239,491 23.20 % 12,415 1,388 88.82 %