กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 222,782.00138,459.6637.8 %5.07,011.804,171.2840.5 %5.0
รวม 222,782 138,460 37.85 % 7,012 4,171 40.51 %