กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย165,731.38142,000.0014.3 %5.06,630.351,194.3682.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,182.389,550.0027.6 %5.01,882.831,757.506.7 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,963.7510,280.0020.7 %5.02,045.991,005.5650.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท16,145.4817,379.00-7.6 %0.01,679.66738.2556.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,862.988,575.0027.7 %5.01,132.37771.4031.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,524.519,003.2133.4 %5.01,084.76361.9566.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,594.0610,591.6322.1 %5.01,658.25327.7580.2 %5.0
รวม 247,005 207,379 16.04 % 16,114 6,157 61.79 %