กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม90,213.7534,157.0062.1 %5.05,223.35249.6295.2 %5.0
รวม 90,214 34,157 62.14 % 5,223 250 95.22 %