สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม277,512.91230,694.0516.9 %5.05,042.00544.6589.2 %5.0
รวม 277,513 230,694 16.87 % 5,042 545 89.20 %