กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 982,539.8835,023.0096.4 %5.06,692.88940.3186.0 %5.0
รวม 982,540 35,023 96.44 % 6,693 940 85.95 %