กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,042,130.00156,000.0085.0 %5.042,033.602,323.5794.5 %5.0
รวม 1,042,130 156,000 85.03 % 42,034 2,324 94.47 %