กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน143,934.9111,000.0092.4 %5.05,282.76533.5889.9 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ64,908.7028,245.0056.5 %5.01,265.8479.2793.7 %5.0
รวม 208,844 39,245 81.21 % 6,549 613 90.64 %