กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 155,122.52101,122.0034.8 %5.06,345.82667.7689.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 28,748.5220,464.0028.8 %5.0561.18409.5927.0 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 213,849.38169,160.0020.9 %5.0553.32252.6554.3 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 121,480.21123,917.00-2.0 %0.01,904.441,061.9344.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง199,041.677,330.0096.3 %5.02,423.61619.9274.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง119,165.8896,495.0019.0 %5.01,867.08424.8977.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม184,604.06448,780.00-143.1 %0.02,284.91189.2591.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร141,770.14140,602.000.8 %0.52,806.462,994.81-6.7 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี116,646.6077,743.0033.4 %5.01,330.85363.5572.7 %5.0
รวม 1,280,429 1,185,613 7.41 % 20,078 6,984 65.21 %