กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 481,485.19279,064.0042.0 %5.08,909.694,510.3049.4 %5.0
รวม 481,485 279,064 42.04 % 8,910 4,510 49.38 %