สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 110,492.7128,488.1874.2 %5.04,916.94130.1397.4 %5.0
รวม 110,493 28,488 74.22 % 4,917 130 97.35 %