สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน196,593.00176,302.0010.3 %5.06,108.20333.0094.5 %5.0
รวม 196,593 176,302 10.32 % 6,108 333 94.55 %