กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน329,071.19270,693.7517.7 %5.08,027.971,436.3082.1 %5.0
รวม 329,071 270,694 17.74 % 8,028 1,436 82.11 %