กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน249,839.41118,360.0052.6 %5.06,236.39136.5097.8 %5.0
รวม 249,839 118,360 52.63 % 6,236 137 97.81 %