กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 146,778.13127,932.0012.8 %5.05,095.16319.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,279.681,190.7988.4 %5.0463.93129.6172.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,774.88140.0097.6 %5.087.020.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,152.097,166.9949.4 %5.0526.69108.0079.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,831.125,070.0048.4 %5.0926.13114.4287.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,034.454,891.9971.3 %5.0431.681.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,199.872,624.0082.7 %5.0459.9736.6592.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,057.465,796.7269.6 %5.0630.05200.3268.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,721.841,658.7482.9 %5.0294.14241.6917.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,453.183,424.0067.2 %5.0582.3731.7194.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่16,385.2010,403.0036.5 %5.02,233.0845.5098.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,854.261,083.0087.8 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,594.225,267.6863.9 %5.0475.2527.8094.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,412.173,504.0069.3 %5.0840.150.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน889,664.812,107.6099.8 %5.033,340.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,978.891,184.0086.8 %5.01,239.5385.5093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,560.165,968.9969.5 %5.01,341.73204.0084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,529.312,331.0077.9 %5.0251.1858.1376.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,630.5665,696.00-61.7 %0.01,406.4077.0094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,542.8710,723.3067.0 %5.0968.02435.8855.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,122.391,477.0083.8 %5.0259.3525.3290.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,596.771.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,278.401,468.0084.2 %5.0548.332.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,850.462,634.5085.2 %5.0673.17109.2583.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,148.97509.0091.7 %5.079.6328.5064.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,157.935,148.0057.7 %5.01,987.7575.9796.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,656.812,180.0081.3 %5.0391.3758.5085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,747.865,205.0068.9 %5.02,945.4144.4198.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,062.951,145.0088.6 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 13,002.952,034.9284.4 %5.0393.24102.5173.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,754.871,310.6083.1 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,796.198,117.0056.8 %5.02,589.58141.4094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,433.178,088.0029.3 %5.0430.3443.2490.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,446.122,544.7579.6 %5.01,243.31173.4886.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย11,215.872,187.9080.5 %5.0441.4525.6294.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,188.217,811.0048.6 %5.028,744.0928.5099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี9,301.01498.0094.6 %5.0284.0445.8283.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,820.862,457.1879.2 %5.02,288.4585.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,089.206,224.6858.7 %5.0838.61193.0077.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,817.552,359.6081.6 %5.0869.30127.3085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,399.371,405.9783.3 %5.0196.8037.7680.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,715.3412,895.15-10.1 %0.0550.23137.7575.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,099.385,480.0032.3 %5.01,282.450.9099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,871.3611,556.84-46.8 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,769.352,331.5070.0 %5.0696.2545.3793.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,457.262,206.0073.9 %5.05,358.9995.8198.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,787.342,230.2061.5 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,762.4821,930.00-16.9 %0.0696.44108.0084.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,774.745,987.8111.6 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,427.427,583.0019.6 %5.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,023.771,842.0077.0 %5.0764.536.0599.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,595.133,132.0058.8 %5.01,165.6124.7097.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา8,138.491,945.6476.1 %5.0305.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,753.082,173.2072.0 %5.09,511.6133.6199.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,622.401,043.5660.2 %5.056,559.3146.2399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,234.012,000.0072.4 %5.0187.980.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,399.043,894.00-62.3 %0.018,648.8165.4999.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,443.332,040.0040.8 %5.01,956.5557.0097.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,929.613,475.00-80.1 %0.017,096.710.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,259.742,466.00-9.1 %0.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,813.002,880.00-58.9 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,731.32612.0090.9 %5.0347.737.1397.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,756.202,709.12-54.3 %0.034,560.8649.0099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,143.843,038.6066.8 %5.01,252.4432.2797.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,260.042,536.00-12.2 %0.023,419.010.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,266.235,988.19-83.3 %0.0595.780.9599.8 %5.0
รวม 1,722,924 446,947 74.06 % 252,017 4,192 98.34 %