กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ216,126.73332,466.00-53.8 %0.06,552.18174.0097.3 %5.0
รวม 216,127 332,466 -53.83 % 6,552 174 97.34 %