สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ130,620.80131,000.00-0.3 %0.05,501.62380.2093.1 %5.0
รวม 130,621 131,000 -0.29 % 5,502 380 93.09 %