สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี129,866.53101,611.0021.8 %5.05,751.76896.1584.4 %5.0
รวม 129,867 101,611 21.76 % 5,752 896 84.42 %