สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา98,038.4047,000.0052.1 %5.05,245.2448.5699.1 %5.0
รวม 98,038 47,000 52.06 % 5,245 49 99.07 %