สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม328,816.09365,935.00-11.3 %0.010,004.023,828.3961.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)233,411.6687,000.0062.7 %5.06,464.6411,245.81-74.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)274,886.31424,000.00-54.2 %0.08,909.695,094.8242.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)145,815.8436,889.0074.7 %5.05,670.46578.7089.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)111,591.4837,325.0066.6 %5.05,435.962,337.8557.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)126,175.4333,639.0073.3 %5.05,783.025,933.15-2.6 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)111,890.4513,518.0087.9 %5.05,435.96615.2488.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)147,732.7744,714.5769.7 %5.06,265.781,825.0070.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)105,342.0021,977.0079.1 %5.04,741.84121.0897.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)279,250.72249,353.0910.7 %5.06,446.014,656.3027.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)107,603.8248,899.0054.6 %5.05,285.881,088.4479.4 %5.0
รวม 1,972,517 1,363,250 30.89 % 70,443 37,325 47.01 %